drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Leszczyńscy

Drzewo potomków

- 1 Leszczyński Michał /Leszczyński h.Awdaniec/ (*1688 - +1758) 
  + Leszczyńska Krystyna /Zimnoch h.Ślepowron/ (*1711 - +1761)  ... / Małżeństwo: 19-02-1730 Suraż/
  - 1.1 Leszczyńska Zofia (*1736 - +) 
- 1.2 Leszczyński Franciszek (*1740 - +) 
- 1.3 Leszczyński Wojciech (*1743 - +) 
- 1.4 Leszczyński Mikołaj /Leszczyński h.Awdaniec/ (*przed 01-12-1750 - +1813) 
  + Leszczyńska Ludwika /Mierzwińska h.Ogończyk/ (*1745 - +1800)  ... / Małżeństwo: 1774 Topczewo/
  - 1.4.1 Leszczyński Franciszek, Borgia (*1776 - +) 
- 1.4.2 Leszczyński Dionizy (*1779 - +) 
- 1.4.3 Leszczyński Mateusz (*1783 - +) 
- 1.4.4 Leszczyńska Marianna (*1786 - +) 
- 1.4.5 Leszczyński Andrzej, Kazimierz (*1788 - +) 
- 1.4.6 Leszczyński Paweł (*1790 - +) 
  + Leszczyńska Anna /Borzym h.Kuczaba/ (*1795 - +)  ... / Małżeństwo: 1819/
  - 1.4.6.1 Leszczyńska Wiktoria (*1820 - +) 
- 1.4.6.2 Leszczyńska Izabela (*1825 - +) 
- 1.4.6.3 Leszczyńska Paulina (*1829 - +) 
- 1.4.6.4 Leszczyńska Marianna (*1830 - +) 
- 1.4.6.5 Leszczyński Zygmunt (*1831 - +) 
  + Leszczyńska Marianna /Świerczewska/ (*1832 - +)  ... / Małżeństwo /
  - 1.4.6.5.1 Leszczyński Wiktor (*10-11-1858 - +) 
  + Leszczyńska Joanna /Czaczkowska/ (*1859 - +16-04-1898)  ... / Małżeństwo: 1877/
  - 1.4.6.5.1.1 Umińska Irena /Leszczyńska/ (*12-10-1895 - +11-11-1967) 
  + Umiński Zygmunt (*09-11-1889 - +22-01-1967)  ... / Małżeństwo: 29-01-1919/
  - 1.4.6.5.1.1.1 Umiński Jerzy, Leszek (*13-02-1927 - +09-12-2014) 
  + Umińska Róża /Wojtkowska/ (*03-07-1933 - +25-02-2012)  ... / Małżeństwo: 28-06-1959/
  - 1.4.6.5.1.1.1.1 Kołaczyńska Dorota /Umińska/ (*1960 - ) 
  + Kołaczyński Zbigniew (*1940 - )  ... / Małżeństwo: 29-12-1982 Lublin/
  - 1.4.6.5.1.1.1.1.1 Kołaczyński Rafał (*1987 - ) 
- 1.4.6.5.1.1.1.1.2 Kołaczyński Robert (*1990 - ) 
- 1.4.6.5.1.1.2 Umiński Zygmunt (*08-04-1925 - +12-06-1993) 
  + Umińska Irena /Kulig/ (*04-09-1928 - +18-06-1977)  ... / Małżeństwo: 15-09-1950 Poznań/
  - 1.4.6.5.1.1.2.1 Kuźba Małgorzata /Umińska/ (*1954 - ) 
  + Kuźba Tadeusz (*1950 - )  ... / Małżeństwo: 06-10-1978 Poznań/
  - 1.4.6.5.1.1.2.1.1 Kuźba Joanna (*1982 - ) 
- 1.4.6.5.1.1.2.2 Fabianowska Hanna /Umińska/ (*1956 - ) 
  + Fabianowski Ryszard (* - )  ... / Małżeństwo: 14-01-1978 Poznań/
  - 1.4.6.5.1.1.2.2.1 Fabianowski Krzysztof (*1979 - ) 
- 1.4.6.5.1.2 Męczyńska Konstancja /Leszczyńska/ (*1878 - +1958) 
  + Męczyński Antoni (*1866 - +1916)  ... / Małżeństwo: 1908 Warszawa/
  - 1.4.6.5.1.2.1 Męczyński Tadeusz (*1911 - +1995) 
- 1.4.6.5.1.2.2 Jodko Zofia /Męczyńska/ (*1913 - +17-12-2007) 
  + Leśkiewicz Marian (* - +1940)  ... / Małżeństwo: 1938/
  + Jodko Witold (*1907 - +1968)  ... / Małżeństwo: 1946/
- 1.4.6.5.1.3 Leszczyński Franciszek (* - +około 1940) 
  + Leszczyńska Berta /Zakiewicz/ (* - )  ... / Małżeństwo /
  - 1.4.6.5.1.3.1 Leszczyński Mieczysław (*1921 - +) 
- 1.4.6.5.1.3.2 Paszkiewicz Władysława /Leszczyńska/ (*1924 - +około 2001) 
  + Paszkiewicz Konrad (* - +2001)  ... / Małżeństwo /
  - 1.4.6.5.1.3.2.1 Paszkiewicz Anna (* - ) 
- 1.4.6.5.1.3.2.2 Paszkiewicz Edmund (* - ) 
- 1.4.6.5.1.3.2.3 Paszkiewicz Wanda (* - ) 
- 1.4.6.5.1.4 Leszczyński Zygmunt (*07-07-1893 - +1940) 
  + Leszczyńska Józefa /Piątkowska/ (* - )  ... / Małżeństwo /
  - 1.4.6.5.1.4.1 Leszczyński Janusz (*1922 - +2004) 
  + Leszczyński Joan (* - )  ... / Małżeństwo /
  - 1.4.6.5.1.4.1.1 Leszczyński Stefan (*1950 - ) 
  + Leszczyński Carol (* - )  ... / Małżeństwo /
  - 1.4.6.5.1.4.1.1.1 Leszczyński Sam (*1987 - ) 
- 1.4.6.5.1.4.1.1.2 Leszczyński Hanah (*1989 - ) 
- 1.4.6.5.1.5 Leszczyńska Helena (*06-04-1898 - +13-08-1898) 
  + Leszczyńska Marcjanna /Wąsowicz/ (*14-02-1881 - +01-08-1962)  ... / Małżeństwo: 03-07-1898 Jedlno k/Radomska/
  - 1.4.6.5.1.6 Leszczyński Stanisław (*1899 - +) 
  + Leszczyńska Helena /Suzin/ (*1896 - +)  ... / Małżeństwo: 03-02-1923 Kobryń/
  - 1.4.6.5.1.6.1 Leszczyński Zbigniew, Aleksander (*1925 - +8-1995) 
- 1.4.6.5.1.6.2 Kosińska Maria, Danuta /Leszczyńska/ (*1926 - ) 
- 1.4.6.5.1.7 Leszczyński Lucjan (*1900 - +5-1945) 
  + Leszczyńska Melania /Żuk/ (*30-11-1900 - +17-02-1979)  ... / Małżeństwo: 1919/
  - 1.4.6.5.1.7.1 Sołtan Helena /Leszczyńska/ (*01-01-1920 - +21-06-1994) 
  + Sołtan Stanisław (*25-09-1916 - +09-02-1988)  ... / Małżeństwo /
  - 1.4.6.5.1.7.1.1 Sołtan Irena (*28-01-1944 - +15-09-1945) 
- 1.4.6.5.1.7.1.2 Zacharek Danuta /Sołtan/ (*1950 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.1.3 Przybysz Halina /Sołtan/ (*1951 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.1.4 Kazimierczak Barbara /Sołtan/ (*1954 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.1.5 Januzik Mirosława /Sołtan/ (*1958 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.2 Borowa Zofia /Leszczyńska/ (*28-08-1924 - +02-02-2005) 
  + Borowy Józef (*18-09-1913 - +1993)  ... / Małżeństwo /
  - 1.4.6.5.1.7.2.1 Borowy Janusz (*1944 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.2.2 Borowy Edward (*1945 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.2.3 Borowa Małgorzata, Alicja (*1948 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.2.4 Ryżak Halina, Teresa /Borowa/ (*1951 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.2.5 Borowy Zbigniew (*1953 - ) 
- 1.4.6.5.1.7.3 Leszczyński Izydor (*1923 - +) 
- 1.4.6.5.1.7.4 Leszczyński Wiktor (*1926 - +10-1943) 
- 1.4.6.5.1.7.5 Leszczyński Karol (*04-11-1931 - +10-1994) 
- 1.4.6.5.1.8 Walicka Aleksandra, Marianna /Leszczyńska/ (*1903 - +01-02-1972) 
  + Walicki Norbert (*07-02-1898 - +22-11-1945)  ... / Małżeństwo: 1922/
  - 1.4.6.5.1.8.1 Walicka Maria (*02-12-1923 - +1923) 
- 1.4.6.5.1.8.2 Walicka Zofia (*02-12-1923 - +1923) 
- 1.4.6.5.1.8.3 Walicki Czesław, Teodor (*29-01-1929 - +05-06-1999) 
  + Walicka Kazimiera /Steć/ (*12-01-1932 - +22-12-2007)  ... / Małżeństwo: 22-08-1951 Nur/
  - 1.4.6.5.1.8.3.1 Walicki Waldemar, Norbert (*1952 - ) 
- 1.4.6.5.1.8.3.2 Groman Elżbieta /Walicka/ (*1955 - ) 
- 1.4.6.5.1.8.4 Walicki Jerzy, Henryk (*1937 - ) 
- 1.4.6.5.1.9 Leszczyński Czesław (*1912 - +13-03-1985) 
  + Leszczyńska Wanda /Sperska/ (*25-05-1915 - +22-08-1991)  ... / Małżeństwo: 05-06-1938 Warszawa/
  - 1.4.6.5.1.9.1 Borowiec Alina /Leszczyńska/ (*1939 - ) 
- 1.4.6.5.1.9.2 Leszczyńska Maria (* - ) 
- 1.4.6.5.1.9.3 Kędzia Hanna /Leszczyńska/ (*1948 - ) 
- 1.4.6.5.1.9.4 Leszczyński Marek (*17-09-1950 - +22-11-2001) 
- 1.4.6.5.1.9.5 Leszczyński Olgierd (*1952 - ) 
- 1.4.6.5.1.A Leszczyński Tadeusz (*1915 - +1935) 
- 1.4.6.5.2 Leszczyński Jan (*1857 - +) 
- 1.4.6.5.3 Leszczyńska Teofila (*1862 - +) 
- 1.4.6.5.4 Leszczyńska Urszula (*1864 - +) 
- 1.4.6.5.5 Leszczyński Wincenty (*1861 - +) 
- 1.4.6.5.6 Leszczyńska Elżbieta (*1866 - +) 
- 1.4.6.5.7 Leszczyńska Jadwiga (*1870 - +) 
- 1.4.6.5.8 Leszczyński Józef (*1874 - +) 
- 1.4.6.6 Leszczyński Wiktor (*1839 - +) 
- 1.4.7 Leszczyńska Agata (*1793 - +) 
- 1.4.8 Leszczyński Ignacy (*1795 - +) 
- 1.4.9 Leszczyńska Antonina (*1796 - +) 
- 1.5 Leszczyńska Teresa (*1756 - +) 
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C