drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Madalińscy (z Tek Dworzaczka)

Madalińscy, Madaleńscy, Magdalińscy h. Laryssa. NIe znamy miejscowości, od której mogliby wziąść swe nazwisko. Wiemy z Długosza, iż Piotr M. odznaczył się pod Grunwaldem 1410 r. w orszaku otaczającym Jagiełłę. Od Jana Długosza ojca kupił Niedzielsko, z której to wsi potomkowie jego pisali się potem przez szereg stuleci. On sam pisał się z Jankowa. Jego żona Katarzyna procesowała się z Przedpełkiem z Blizanowa (z Kopydłowa), kasztelanem lędzkim, który 1434 r. stawiał świadków na to, iż nie "pchnął na jej oblicze" ani nie rozdarł jej płaszcza (GR. Kal. 1 k. 136). W tej samej sprawie pani Katarzyna wraz ze swymi niedzielnymi synami, Sędziwojem i Mikołajem, mianowała t. r. plenipotentem Świętomira z Sośnicy (ib. k. 134, 167v). Piotr od wspomnianego kasztelana lędzkiego, Pełki Kopydłowskiego, domagał się 1438 r. uiszczenia trzech grzywien (ib. 2 k. 66). Nie żył już 1442 r., kiedy owdowiała Katarzyna zobowiązała się zrzec swych praw na Jankowie i Rychłowie na rzecz Andrzeja z Lubieńca (z Chodcza), podskarbiego Królestwa Polskiego (ib. 6 k. 94). W 1443 r., już 2-0 v. żona Wojciecha Broniewskiego z pow. radziejowskiego, zawierała za pośrednictwem arbitrów ugodę z synami, Sędziwojem, Bartoszem i Mikołajem, zrzekając się na ich rzecz swej oprawy na Niedzielsku i Łyseskorniach (dziś Łyskornia) w p. wiel. (ib. k. 128). Tych synów skwitowała 1444 r. ze swej oprawy (I. Kal. 3 k. 53v). Jednak t.r., kiedy kwitowała podskarbiego Andrzeja (z Chodcza) z 400 grz. za Jankowo i Rychnowo, nazwana wdową po Piotrze zaś żoną Zygmunta z Gozdowa, o trzy mile od Płocka (Py. 11 k. 185). Czyżby to był jej trzeci mąż ? Ze wspomnianych wyżej synów, Mikołaj, student Uniwersytetu Krakowskiego 1457 r., był kustoszem i kanonikiem kolegiaty wieluńskiej 1485 r. Sędziwój świadczył 1459 r. w Wieluniu, a 1463 r. spłacił resztę należności za Niedzielsko Janowi Długoszowi synowi (Długosz, M.M.Ae. XVI s. 671, 813)...
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C