drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Wielkopolska Gałąź rodziny Karwowskich

Karwowscy pochodzą z północno-wschodniej części Mazowsza. Teodor Żychliński w Złotej księdze szlachty polskiej pisze: „Gniazdem Karwowskich h. Pnieinia [...] jest wieś Karwowo w Ziemi Wiskiej. Włość ta już w r. 1298 jest wymienioną w dyplomie księcia Bolesława Mazowieckiego i czerskiego,
który ją wraz z Nosarzewem i Dąbskiem nadaje rycerzowi swojemu". I dalej: „Z powyższych archiwalnych zapisków okazuje się dowodnie, że ród Karwowskich już w początku XV-go stulecia osiadłym był w dobrach Karwowie w Ziemi Wiskiej i że później nabywszy majętności Grądy i odziedziczywszy w posagu Olszyny, rozdzielił się na trzy odrębne domy". Gałąź wielkopolska Karwowskich zapoczątkowana została przez „Stanisława chorążyca bielskiego (jego ojciec Paweł i dziadek Kazimierz byli posłami z ziemi bielskiej na sejm; Kazimierz w 1740 r. marszałkował sejmowi walnemu w Warszawie). Stanisław brał czynny udział w konfederacji barskiej, a po upadku
Rzeczpospolitej, utraciwszy majątek, przeniósł się do miasteczka Mosina pod Poznaniem, gdzie nabył mały folwark i tu zakończył swój rycerski żywot 5 lipca 1828 r."1. Jego synowie i dwóch wnuków brało udział w powstaniach 1830-31 i 1863 roku oraz w Wiośnie Ludów...
(cały tekst w załączniku)

Multimedia

LPNazwaDataOpis
1Wielkopolska gałąź rodziny KarwowskichWielkopolska gałąź rodziny Karwowskich
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C