drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Nikodem, Michał Kucharski

*08-09-1836 Piotrowo, par. Głuchowo 
(data i miejsce urodzenia)
+09-11-1908 Śrem 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Kucharska Anna /Kutzner/ (*około 1842 - +)
    Małżeństwo: 1867 Krobia
    Związek zakończony

Dzieci:
  1. Kucharski Zygmunt (* - +)
  2. Kucharski Ignacy (* - +)
(...)
Rodzeństwo:
Inne:
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Księdza Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Początki dziejów Banku sięgają 1850 roku, kiedy to działacze Ligi Polskiej założyli Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek Wekslowych, przekształcone w roku 1873 w Bank Ludowy w Śremie (przez Ignacego Madalińskiego, Nikodema Kucharskiego i ks.Piotra Wawrzyniaka). Pierwsza siedziba mieściła się przy ul.Farnej 4 - w kamienicy Madalińskich. Już od 1874 roku dyrektorem i „duszą" banku został ks. Piotr Wawrzyniak - wielki społecznik, patriota, działacz Towarzystwa Przemysłowego i innych organizacji społecznych skupiających Polaków, którzy na polu ekonomicznym bronili się przed pruską ekspansją. Znaczenie Banku Ludowego urosło szczególnie, gdy w 1894 roku nasiliła się działalność germanizacyjna. Rezultaty pracy organicznej i działających na jej rzecz organizacji pozwoliły nie tylko zachować tożsamość narodową, ale także stały się podstawą budowy niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej.
z parafii ...:

Metrykalia > Katolickie > Część 9
56887 (Potarzyca)
1867.24/4. * (P.), ch. 28/4. Wanda Helena, c. poprz. Madalińskich [Józefa Madalińskiego i Korduli Sośnickiej] Nob., pos. P. -- N. Nikodem Kucharski kupiec i Anna K. oboje ze Śremu
z archidiecezji . . .:
3890 (Dziennik Poznański) 1881
N. Kucharski zaprasza na nab. żał. 8/VII. w Śremie za zmarłych członków tej rodziny, szczególnie, zaś za zm. 1881.28/VI. + w Giełczwi, w gub. lubel., Ignacego Kucharskiego (nr 149)
Archiwum Główne Akt Dawnych:
ZBIÓR MATERIAŁÓW RÓŻNYCH DOTYCZĄCYCH POWSTANIA STYCZNIOWEGO z lat 1861 - 1927
Inwentarz zbioru PL, 1 245
Sygn.: 24
Tytuł: [Informacja o Nikodemie Kucharskim, weteranie z 1863 r., kasjerze Banku Ludowego zamieszkałym w Śremie, nadesłana do redakcji "Pracy".]
Daty: 1905
Opis: karta, s. 2
Dawna Sygn.: Akta weteranów 17
Multimedia:
Notatki:
v-ce prezes Towarzystwa Przemysłowego w Śremie,
Członek Zarządu Banku Ludowego w Śremie,
weteran powstania 1863r.
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C