drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Walerian (Walery) Kucharski

*30-04-1844 Brześnica 
(data i miejsce urodzenia)
+30-05-1863 Orchowo 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
rys historyczny + Śp. Ks. Nikodema Siega:
"Wiele o postawie patriotycznej Ks. Siega mówi zachowany do dziś przy kościele w Orchowie grób młodego powstańca. Fakt, że pochowano go przy kościele, a nie na cmentarzu parafialnym wskazuje na celowe działanie Ks. Siega, który jako gospodarz parafii musiał wyrazić na to zgodę, a znając jego patriotyczną postawę i stosunek do powstania styczniowego sądzić można, że pochowanie powstańca właśnie w tym miejscu było jego inicjatywą. Napis na płycie nagrobka brzmi: Walerian Kucharski syn Ignacego Kucharskiego i Florentyny z Nawrockich licząc lat 19, zmarł w Orchowie 30 maja 1863 roku wskutek ran odebranych w bitwie pod Olszową, dnia 22 marca 1863. Być może autorem tego napisu jest sam Ks. Sieg, który w ten sposób czcząc męczennika narodowej sprawy i chowając go przy kościele
chciał utrwalić w swych parafianach umiłowanie wolności i niepodległości. Chciał, by ten grób przypominał tym, którzy zapomnieli lub zapomnieć chcieli, że miłość ojczyzny wymaga ofiary i poświęcenia. Dziś tylko domyślać się możemy, że ten młody powstaniec jeszcze przed śmiercią otoczony został przez Ks. Siega opieką duchową i wsparciem materialnym. To zapewne Ks. Sieg pomagał gdy czyniono wysiłki by uratować życie młodego powstańca i to Ks. Sieg prawie na pewno przygotował go na śmierć."
źródło: http://www.orchowo.pl/ks_nikodem_sieg/Proboszcz_Orchowski.pdf
Multimedia:
   
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C