drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Stanisław, Józef Madaliński

*25-01-1913 Dębicz 
(data i miejsce urodzenia)
+20-10-1939 Środa 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Multimedia:
   
Notatki:
Na rozkaz kata Wielkopolski Artura Greisera, namiestnika Rzeszy Niemieckiej na Kraj Warty, pochodzącego ze Środy wlkp., niemieckie plutony egzekucyjne przeprowadziły w październiku i grudniu 1939r. grupowe, publiczne rozstrzeliwania Polaków na rynkach, placach, ulicach miast i miasteczek wielkopolskich.

Od 17 października 1939r. Niemcy przeprowadzali w Środzie i powiecie masowe aresztowania i rozsrzeliwania wśród polskiej inteligencji oficerów rezerwy Wojska Polskiego oraz przedwojennych działaczy gospodarczych, społecznych i politycznych. Aresztowano wtedy około 300 zakładników. Wszystkich ich oskarżono o to, że moralnie są odpowiedzialni za "mordy" jakie Polacy dokonywali na miejscowych Niemcach po wybuch II wojny światowej.
18 października 1939r. o godz. l7:00 wyprowadzono wszystkich aresztowanych zakładników na dziedziniec więzienny aby sprawdzić obecność. 0kazało się później, że po to ażeby spośród nich wyselekcjonować 30 osób których później skazać na śmierć. Przy tych czynnościach aktywnie współdziałał miejscowy Niemiec, Ryszard Gewiese, syn budowniczego, jeden z głównych współorganizatorów i działaczy niemieckiego oddziału Selbstschutzu (samoobrony) w Środzie.
Rano 20 października 1939r przeprowadzono parodię policyjnego sądu doraźnego bo w ciągu 18 minut orzeczono 29 wyroków śmierci . Rankiem tego dnia na Stary Rynek, gdzie miała się odbyć egzekucja spędzano Polaków. Na miejscu kaźni - przed gmachem Sądu Powiatowego już dwa dni wcześniej osłonięto podkładami kolejowymi ścianę, a chodnik posypano grubą warstwą piasku.
Przed tą ścianą stanął w odległości kilkunastu kroków 30 osobowy pluton egzekucyjny składający się z funkcjonariuszy żandarmerii i SS. Ten specjalny oddział oprawców należał do jednostki SS oznaczonej nr.IV/15, przejściowo stacjonował w pałacu arcybiskupim na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
Egzekucja rozpoczęła się o godz. 9:20. Zakładników wyprowadzano z dziedzińca więziennego po 10 osób. Pierwsza dziesiątka skazańców wyszła krokiem marszowym śpiewając głośno "Jeszcze Polska nie zginęła". Następna dziesiątka i ostatnia dziewiątka, mimo grozy sytuacji zachowała się podobnie. Skazańców ustawiano twarzą do ściany. Stanisław Madaliński z Dębicza zerwał opaskę z oczu wołając "Żaden Madaliński nie ginął nigdy jak pies" i jeszcze zawołał " Niech żyje Polska". Józef Mika z Zaniemyśla - pracownik Banku Spółdzielczego odwrócił się raptownie przed oddaniem salwy odsłonił pierś i krzyknął "Jeszcze Polska nie zginęła".
Po rozstrzelaniu każdej grupy, rannych dobijał z krótkiej broni szef miejscowego Gestapo Walter Lucken, któremu jako zbrodniarzowi wojennemu udało się po wojnie uniknąć kary.
Po zakończeniu egzekucji więźniowie polscy załadowali ciała na konną platformę i zakopali na łąkach pod wsią Kijewo obok tych, których zamordowano wcześniej, już we wrześniu 1939r. Miejce to zostalo następnie zaorane.

Wśród 29 rozstrzelanych znajdowali się weterani Powstania Wielkopolskiego z 1918-1919 roku, - kierownik wodociągów miejskich w Środzie Anzelm Błaszyk, pracownik cukrowni inż. Szymański i kupiec Adam Woźny wszyscy ze Środy a z Zaniemyśla pracownik Bankuu Spółdzielczego ppor.rez.Adolf Sobieszczyk rezerwista 58 pp z Poznania.
W grupie tych 29 rozstrzelanych było: 9 nauczycieli, 6 urzędników, 3 ziemian, 3 rzemieślników, 2 inżynierów a pozostali to robotnicy i rolnicy. Ze Środy było ich 10, z Zaniemyśla też 10, i po jednym z Annopola, Dębicza, Krerowa, Ługowin, Murzynowa Kościelnego, Połażejewa, Sannik, i Zimina. Pochodzenia jednej osoby nie zdołano ustalić.
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C