drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Franciszek Leszczyński

* Lesznia pow.Bielsk Podlaski 
(data i miejsce urodzenia)
+około 1940 Chełm 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Leszczyński Wiktor (*10-11-1858 - +)
Leszczyńska Joanna /Czaczkowska/ (*1859 - +16-04-1898)
    Małżeństwo: 1877
    Związek zakończony: zgon współmałżonka
(...)
Związki:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Multimedia:
   
Notatki:
Franciszek Leszczyński ukończył szkołę rolniczą i pracował jako zarządca rolny. Początkowo praktykował w Teresinie k. Warszawy w majątku księcia Druckiego-Lubeckiego. Później pracował koło Rawy Mazowieckiej. Ożenił się z Bertą Zakiewicz / ojciec jej był Łotyszem, a matka Niemką/. Mieli dwoje dzieci: Mieczysława / ur. ok. 1921/ i Władysławę /ur. 1924/. Na kilka lat przed II wojną światową Franciszek z całą rodziną przeniósł się do Chełma i zamieszkał u swej najstarszej siostry Konstancji przy ul. Lubelskiej 76. Podobno Konstancja spłacała w ten sposób dług, gdyż po śmierci męża wykorzystała oszczędności brata Franciszka złożone w banku. Żona jego Berta na kilka lat wyjechała do Warszawy i tam mieszkając u wspominanej już pani Linkiewiczowej ukończyła szkołę położnych. Dzieci ich Mietek i Władzia uczęszczali do Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Już w pierwszych latach okupacji Franciszek Leszczyński został aresztowany przez gestapo, w skutek denuncjacji. Ktoś doniósł na niego, że w okresie tzw. „bezkrólewia"/ kiedy armia radziecka wycofała się z Chełma, a niemiecka jeszcze nie wkroczyła /, Franciszek należał do zbrojnej milicji obywatelskiej, chroniącej sklepy przed rabunkiem. Zmarł zamęczony w więzieniu.
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C