madalinski-jozef-sw-zg
Madaliński Józef - świadectwo zgonu