Kucharscy w Kajetanowie pod Giełczwią
Kazimiera Nawrocka, Maria Laskowska (Szawłowska), Stanisława Kucharska (Szatkowska), Marja K., Józef K.,Ludwika K.,Jadwiga K./Kajetanów k.Giełczwi/