maczniki
kościół parafialny w Mącznikach - widok od strony Dębicza