maczniki2
Data: 10-2007

grobowiec rodziny Madalińskich przy kościele w Mącznikach