maczniki3
gobowiec w Mącznikach (z albumu Władysława Madalińskiego)