Katarzyna Kaszuba
Data: 10-2007

Katarzyna Kaszuba, Czeslawa
Madalińska-Ralton, Maria Nowicka