Wiktor i Marcjanna oraz dzieci
od góry stoją: Stanisław, Aleksandra , Lucjan
poniżej od lewej: Tadeusz , Marcjanna z Wąsowiczów , Wiktor i Czesław.