leszczynscy
Data: 1986

Jerzy Umiński, Joan i Janusz Leszczyńscy, Władysława Paszkiewicz (Leszczyńska) - W.Brytania