gdansk
Data: 2003

Rafał i Robert z dziadkami -
Różą i Jerzym Umińskimi