Jończy Kazimierz
Data: 1-2008

Kazimierz z Jędrzejem
Umińskim