jonczy lidia
portret namaloany przez
Kazimierza J.