janina_czochron_z_lastowieckich
pierwsza od prawej