Madalińscy w Dębiczu
dorośli od lewej - Stefania Karwowska, Halina Prądzyńska (wówczas jeszcze Madalińska), Stanisław Madaliński junior,Maria Łosiowa; dzieci - Maria Karwowska, Adam Karwowski, Bożena Łoś