Galińscy w Wyskoci
Zygmunt z dziećmi przed
domem w Wyskoci