Helena z rodziną
z lewej: Helena, Stanisław, Zygfryd J. i Melania Marciniak;
po prawej Maria Niezgódka