sylwester
Stefan, Marianna, Zygfryd J., Maria i Czesław Niezgódka