Kazimierz_Morawski
Data: 1930

Zdjęcie z Książeczki Stanu Służby Oficerskiej wydanej 7 listopada 1930r.