Kazimierz_Morawski_Odpisy_akt_ur
Odpis aktu urodzenia