henryk jendryczka
Data: 1946

Henryk w środku,
członkowie 16-tej Drużyny Żeglarskiej ZHP w Bydgoszczy