Powstanie Wielkopolskie
Autokolumna ciężarowa, Poznań 10.04.1921
(Stanisław stoi drugi od lewej w górnym rzędzie)