Stanisława Karłowska akt urodzenia
z ksiąg metrykalnych w Targowej Górce