Marianna Karłowska akt-urodzenia
z ksiąg parafialnych w Targowej Górce