sprawozdanie z 25 letniej działalności Towarzystwa Przemysłowego w Śremie
opracowane przez Nikodema Kucharskiego - zastępcę prezesa
pełna treść na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=29880&from=&dirids=1&ver_id=556770&lp=1&QI=5052769621F9F29047C00C3BB9D9A22C-1