Tadeusz Prus
Maria , Teresa i Irena Karłowskie z ojcem, Tadeusz Prus z siostrą Stefanią