Pani Sylwia Karłowska podczas pracy dla Fundacji
źródło i więcej informacji: http://www.sercedzieciom.org/eccehomo.php