Maria (z domu Madalińska) i Janusz Łoś w majatku Dębicz