"Ciocia Iza Madalińska po wojnie w Szamotułach"
podpis na zdjęciu "Ciocia Iza Madalińska po wojnie w Szamotułach" wykonany przez Lucynę Prus