ogrod_kotkowski
Kartka wysłana do siostry Heleny przez Marię: "Dla siostry Heli zdjęcie w
ogrodzie kotkowskim Helenki z Niemiryczów Grabowskiej, Wandzi Ilarysińskiej z Woli moje i Jadzi"