A19_str28-4
Nina i Tadeusz Karłowscy z panią Olkiewiczową w Krynicy