Mjr „Hubal” w otoczeniu żołnierzy
Mjr „Hubal” w otoczeniu żołnierzy O. W. W. P. (Gałki Krzczonowskie, luty 1940 r.). Od lewej: ppor. M. Szymański „Sęp”, ppor. A. Kubisiak „Leszczyna”, ppor. Z. Morawski „Bem”, kpt. J. Grabiński „Pomian”, M. Cel „Tereska”, por. F. Karpiński „Korab”, kpr. J. Michalak, mjr H. Dobrzański „Hubal”, uł. T. Madej „Nawrocki”, rtm. J. Walicki „Walbach”, wachm. J. Alicki, kpr. W. Jura, uł. Z. Bobrzyk „Roch Kowalski”, szer. H. Białas „Mściwój”, plut. J. Lewandowski „Lech”, kpr. F. Głowacz „Lis”.

zdjęcie z serwisu: http://www.majorhubal.pl/