ślub Józefa Inka Milewskiego - Garby lato 1931
Data: 1931

obok Państwa Młodych stoją Michał Bobrzyński i Wanda z Wilkońskich Milewska, u góry po prawej - Halina z Braunków Milewska, u dołu od lewej: Janusz Milewski, Paulina Milewska, Elżbieta Milewska oraz Witold Milewski