Katarzyna z Madalińskich Nawrocka
prawdopodobnie z Józefem Nawrockim (ur. 1814 w Potulicach) i albo Florentyną (ur. 1816 w Potulicach) albo Nepomuceną (ur. 23.XII.1818 w Potulicach).